Voorstelling

Alle grondwerken
Uitgraven van funderingen, vijvers,…
Loonwerken: planten & rooien van spinazie, bonen,…
Zelfwerkend patroon